rèvévolisyon !

by Boogie Flaha NegBeni

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €7 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 3 BoogieFlaha releases available on Bandcamp and save 35%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Bon Vibe feat Renega Ler Rachid da Wordzcatcha et Krimy (single), rèvévolisyon !, and Travail Intérieur. , and , .

    €8.45 EUR or more (35% OFF)

   

1.
2.
02:58
3.
03:30
4.
5.
6.
7.
03:24
8.
9.
04:07
10.
11.
12.
13.

about

heart, mind & soul in Bèlè & HipHop spirit

credits

released February 14, 2017

Rootstok Fam

tags

license

all rights reserved

about

BoogieFlaha Martinique

Boogie Flaha NegBeni
aka Kem Nefer
aka Bidimridim
Artist from Martinique, FWI

Earthed in 1973
Born HipHop in 1982
Braid Nègkipakafèlafèt in 1989
Grew Bèlè in 2002
Mastering BèlèBoumbap since then

MC, Producer
Bboy, Bèlè dancer

honoring our ancestors

i am HipHop
i am Bèlè
i love my Cultcha
Peace
... more

contact / help

Contact BoogieFlaha

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Tjè nou blenndé (wonnlòv TBK)
(chorus)
Tjè nou blenndé,
la kalilenndé,
ilitindé ilitindé anhan
nou ka maché anlè santiman nou

Bondjé gran ! bon kliyan mété an pyé an
rèstoran mwen-an, man kontan toubannman
yo ka mandé bis, pa ka mandé plis zépis
pas kolonmbo voléwo mwe-an plen piman zwézo
èk i jis sé brilé bonda man jak
ou kontan tèlman ou ka pati épi an sak
bakfoul, full back, plen bouden-a'w
bidim-bwè-mandann, dansé-bwè-manjé ba lèspri-a'w
Track Name: A.N.K.A.
(chorus)
Ou ja sav ki Nèg sé yich Bondyé
Magré sa yo fè’y i la toujou
Dapré yo, yo sé baré nou
Mé alè alé nou ka alé

(verse 1)
Koumansé pa tiré tousa yo fouté an tèt-ou an fwa pou tout !
Nèg sé Yich Bondyé épi sa tout !
Ou pa pou pè pyès ras pyès koulè sa pa pou fèt,
pa pran dlo mousach pou lèt !
sa ki bèl pa pou lèd, pa katjil pyé pou tèt !
wi, gwo mòdan ni gwo lahan ka dòmi labank
yo é labank sé labann, yo ni menm kabann
É ! sé yo ki konnèt kisa ki vis
mé nou ni pasé 10 mèt Dispan’ ki sav kisa ki sakrifis’
Wou ki pa ni money, fòk ou sa ni plis
konésans lalwa lari, lalwa léta, lalwa JahJah
ou Jah sav ki lavi-a sé an ladja
ou pa ka rantré nan lawonn san paré kò’w
rifè kò’w, fè kò’w é lèspri’w fè kò
pas fòk fè fòs, fòk féwòs, pa flòkò !


(chorus)
Ou ja sav ki Nèg sé yich Bondyé
Magré sa yo fè’y i la toujou
Dapré yo, yo sé baré nou
Mé alè alé nou ka alé

(verse 2)
Lavi artis rèd, Kali za di’y
sa tris’ a di, mé pa ni anpil ka dig
Ba Nèg-la valè’y avan lanmò valé’y
bay péyi-a ou pa lé’y, mé bonda’w ou kalé’y
konsi touris’ sexuel ki trip-ou
menm si tout ti tou bouché, dépi yo ba’w tout tit-ou
ba’w sé lahan ki tout, lahan sé létè, trèt’,
ki dout ou ni, ou toutouni an tèt !
koté fyèté Nèg Kongo-a rété ?
Dé pyé’y ka fouyé tè kontèl pyé prin’ sitè
Tjè’y ka bat’ tanbou danmyé-a, chak jou Bondyé fè-a
chak lè-a, dépi prèmyé-a rivé a dènyé-a
Manmay-la nou la ! nou za pran lanmizè-a
Nou la pou lanbéli-a
Bélya pou djéri-a, Géryé, Géryèz
Défi-a séryé pa ni blèz !

(chorus)
Ou ja sav ki Nèg sé yich Bondyé
Magré sa yo fè’y i la toujou
Dapré yo, yo sé baré nou
Mé alè alé nou ka alé


Nou la toujou Toujou Doubout‘ (bis)
Track Name: Lalwa yo
(chorus)
Lalwa yo ! Lalwa yo pa lwa nou, manmay-la
Lalwa yo ! An lwa ba yo, an lwa ba lézòt, manmay-la
Lalwa yo ! Yo san fouté pamal di lézòt, manmay-la
Lalwa yo ! Yo pou pòch yo, avè tjou lézòt, manmay-la

(verse 1)
Konba-a wo, koumansé ouvè zyé’w
É santi jik an zo’w, mannyè yo sé izé’w
Alè la, sèl dwa’w sé péla,
É sibi lo lwa-a yo voté anlè-a
Hm ! Lè’w konpwann voté’w-la konté la
Awa, ayen ba’w, bouché zyé ki té la
Libèté-a nou konpwann nou trapé-a
Sé pa réyalité-a, nou anba jouk sé mésyé-a
A pa maji jéni ti papa,
Sé jé lajan ki la, jé monopoli-a
Manmay-la, sé lè nou ini-a
Nou ké fè yo sonjé ki pèp-la ni dwa !

(chorus)
Lalwa yo ! Lalwa yo pa lwa nou, manmay-la
Lalwa yo ! An lwa ba yo, an lwa ba lézòt, manmay-la
Lalwa yo ! Yo san fouté pamal di lézòt, manmay-la
Lalwa yo ! Yo pou pòch yo, avè tjou lézòt, manmay-la

Annou ini kò nou pou no sa défann dwa nou
pas si nou pa fè’y sé pa pèsonn ké fè’y ba nou (bis)

(verse 2)
Yo ka anni voté tèks èk ankésé chèk
Ba nou, plis pété-tèt, mèt lanmen an tèt
Sa pran yo kon lotjèt, nou nou pran’y kon gojèt
(Yo) désidé fouté nèg déwò kontèl vyé bèt !
Nèg sòti éti yo sòti pé nèg isi
I ni adan konsi yo près livé isi
Kotizé laritrèt, kotizé laséki
Pou bati yo bati, kimafouti fè yo pati
Lavi yo-a sé isi-a i yé, ka i yé ? C.I.A. ?
Léta ka anni fè sa i lé ?
San nèg babiyé ? Non, nèg pa milé !
Lè i lè lité, nèg déterminé !

(chorus)
Lalwa yo ! Lalwa yo pa lwa nou, manmay-la
Lalwa yo ! An lwa ba yo, an lwa ba lézòt, manmay-la
Lalwa yo ! Yo san fouté pamal di lézòt, manmay-la
Lalwa yo ! Yo pou pòch yo, avè tjou lézòt, manmay-la

Annou ini kò nou pou no sa défann dwa nou
pas si nou pa fè’y sé pa pèsonn ké fè’y ba nou (bis)

Lalwa yo ! Lalwa yo pa lwa nou, manmay-la
Lalwa yo ! An lwa ba yo, an lwa ba lézòt, manmay-la

(verse 3)
Fo nou ni konfyans, fo nou ni konsyans
Pa yen ki an fwans ou ka touvé lasyans
Nou ni konésans é nou ni konpétans
Tèlman ba-ay nou té ké pé fè !
I ni bon nèg opé, nèg okonba
Asosyasyon pou dwa, pou paré kou a
Lou-a, fou-a ki sé fouté nou an tou-a
Sé nou a doubout, bat pou dwa nou pas

(chorus)
Lalwa yo ! Lalwa yo pa lwa nou, manmay-la
Lalwa yo ! An lwa ba yo, an lwa ba lézòt, manmay-la
Lalwa yo ! Yo san fouté pamal di lézòt, manmay-la
Lalwa yo ! Yo pou pòch yo, avè tjou lézòt, manmay-la

Annou ini kò nou pou no sa défann dwa nou
pas si nou pa fè’y sé pa pèsonn ké fè’y ba nou (bis)

Lalwa yo ! Lalwa yo pa lwa nou, manmay-la
Lalwa yo ! An lwa ba yo, an lwa ba lézòt, manmay-la
Track Name: An danjé feat Pyè Dru (Am4)
(chorus)
Manmay-la, mwen an danjé, twa
An péyi tala sé lajan ka koumandé, bondyé
Manmay-la, mwen an danjé, twa
Lé gwo ka manjé, lé mwayen pé toufé, anmay-la
Manmay-la, mwen an danjé, twa
Ay, sa ki piti, Bondyé, yo pas’ pa may, bouwo
Manmay-la, mwen an danjé, twa
An vérité, Bondyé, an vérité, anmay-la

(verse 1)
Mwen’m chwezi an chimen,
mpa-a bwe, mpa-a fimen
Sé mwen ek madanm mwen
ka trimen pou dimen
Nou za malmennen
konba pou mennen
Pa n’pasé lanmen
difé ka limen
Yo di dlo pwézonnen,
pwason pwézonnen
Lédjim pwézonnen,
tout konk ka sonnen
Nou ka dékalé
bwa pou nou alé
Koumannyè ou pa lé
ladjè déklaré ?
Ansèl larivyè
yo pòkò polyé
Konmen bon latè
yo pa bétoné ?
Yo di chen maré
sé pou lapidé
Nou ni dépité,
mé yo limité...

(chorus)
Manmay-la, mwen an danjé, twa
An péyi tala sé lajan ka koumandé, bondyé
Manmay-la, mwen an danjé, twa
Lé gwo ka manjé, lé mwayen pé toufé, anmay-la
Manmay-la, mwen an danjé, twa
Ay, sa ki piti, Bondyé, yo pas’ pa may, bouwo
Manmay-la, mwen an danjé, twa
An vérité, Bondyé, an vérité, anmay-la

(verse 2)
mango ka kanni,
tout fwi ni tan mi
èk nou ka kouri
“resto lafanmi”
toupannan tan-an,
an blan ka pran plan
pòté’y an Fwans-lan,
fè médikaman
viré vwéyé’y désann,
fè formasi vann
djéri swédizan,
trètman pou dizan
éfè ségondè,
nou ka chimizé
ka aché mizè,
chimen chimityè
ti érè-mi yo-a,
sé pou swen doktè
antré lopital
konsi sé lotèl
santé sé konmès,
sé pousa yo pyès
pa lé nou konnèt
sa nouté konnèt !

(chorus)
Manmay-la, mwen an danjé, twa
An péyi tala sé lajan ka koumandé, bondyé
Manmay-la, mwen an danjé, twa
Lé gwo ka manjé, lé mwayen pé toufé, anmay-la
Manmay-la, mwen an danjé, twa
Ay, sa ki piti, Bondyé, yo pas’ pa may, bouwo
Manmay-la, mwen an danjé, twa
An vérité, Bondyé, an vérité, anmay-la
Manmay-la, mwen an danjé, twa
An vérité, jé-a bèl, i danjéré oswè-a
Manmay-la, mwen an danjé, twa
tousa ki konnèt, tousa ki anba fèy anmay-la
Manmay-la, mwen an danjé, twa
mwen pa ni kravat, bondyé, an pa biwokrat oswè-a
Manmay-la, mwen an danjé, twa
ay an vérité i ni syèk sa ka diré anmay-la
Manmay-la, mwen an danjé, twa
ay an vérité bèlè-a sòti déwò anmay-la
Manmay-la, mwen an danjé, twa
ay piti kon gran ka mandé dansé bèlè anmay-la
Track Name: Dé feat Ti Emile & Alen Lanmen Fòl
(chorus)
Dé ! Mi milo milo
Dé ! Mi milo mi milo
Dé ! Mwen gadé milo
Dé ! Mwen kozé épi milo (bis)

(verse 1)
Sé san ayen, pa ni mwayen
Magrésa nou sa jéré sa byen
Érèzman pa mwen yonn ki kwayan
Lafwa ka rann moun pi vayan
Goumen nou ka goumen, nou pa chen
Chen ki chen pa mérité sa, chè
Ès ou wè mannyè lavi-a chè
Débouya sé dépri pa péché
An job offishal, yonn an kachèt
Vomyé sa ki apiyé si gachèt
Gaché lavi moun ba ti saché
Wòch sé lanmò, pa ti kaché

(chorus)
Dé ! Mi milo milo
Dé ! Mi milo mi milo
Dé ! Mwen gadé milo
Dé ! Mwen kozé épi milo (bis)

(verse 2)
Lévé opipiri, pa ni tan bigidi
Dépi le lendi rivé sanmdi midi
Lè yo di trimen, ou sav sa sa lé di
Ki valè lavi, yo pa bizwen di’w li
Yo di sé grenn diri ka fè sak diri
Tout money ou ni sé fè’y fè piti
Sé pou siyanka ni an kourivini
Lèspri-a jòdi, sé o pli ki ni
Lè ou wè maji pou trapé titiri
Tantasyon ka fè ki ou anvi di wi
Mé lè lakòl-a pri, sé pri i pri
Lè sé konsa ou ja sav kisa ki ni
Mwen menm boogie, man pa lé viktim-li
Man pa ka jwé jé an sèrten konpanni
Pou olé’w grandi ou ka vini mini
É sé pli pini ou pa-a fini pini

(chorus)
Dé ! Mi milo milo
Dé ! Mi milo mi milo
Dé ! Mwen gadé milo
Dé ! Mwen kozé épi milo (bis)

(verse3)
Anni gadé sosyété-a, i kon boa
Ka toufé’w avan valé tout’ kò-a
Blijé ni nanm djéryé-a, kongo-a
Défann kò’w an lari-a, an lékòl-a
Tjèk èk sa ka kolé zépòl-a
Adan kouskouri-a pou tjò-a
Simyé kité bay yo-a la i yé-a
Réglé sé fakti-a é loyé-a
La sacem ka tonbé a lè i lé-a
Toujou lè nou za ka dwé yonndé mwa
An san mwen ni hiphop-la é bèlè-a
É ba mwen, pa ni dòt-la, sé pli bèl-a
Anlè wotè kiltirèl-a man yé la
Pa chimen pli fasil-a, pli zwèl-a
Mé nou sa tjébé li la, pas bondjé la !

(chorus)
Dé ! Mi milo milo
Dé ! Mi milo mi milo
Dé ! Mwen gadé milo
Dé ! Mwen kozé épi milo (bis)
Track Name: Ou Nana (zannanna)
Intro :
Man ni tèlman bay pou ba’w, pa sav éti koumansé
Ni asou ki pyé pou dansé
Fout ou dou soutou lè’w souri,
Man sé pann an bouch-ou kontèl an sòlsouri
Lè’w di wi, man kontan kon bosi
An lari sé nen mwen ka gwosi
Ay mami ! Fòk an nonm pou jéré sa
Sa sé gwo dosyé, sa two bèl pou séré sa

(chorus)
Ou nana

(verse 1)
Enmen’w sé enmen kò mwen, donk
Kouyonnen’w sé kon kouyonnen kò mwen
Plézi ba’w sé plézi ba mwen
Pa pè, man ké travay ba’w konsi sé ba mwen
Man sé an perfèksyonis, man anmen lè an travay
Byen fèt satis’, sa jis ka ba mwen maltèt, man jik
Ka déviré anlè’y jiktan i rèkta
Nawflaw, ou ka pèd fwa anlè sa
Zyé’w ka wouvè lajè sa
Zotey ou ka fè ovwa, ou pa ka rété vwa
Lespri’w menm za batjé yan konvwa

(chorus)
Ou nana
(bridge)
Ou wè la pa ni dòmi
An travay man yé, sé bay séryé
Non, pa ni dòmi, an travay man yé

(verse 2)
Pa ni vakabonnajri la, ni mové manni la
Yen ki lov man ni la, se sérémoni ba
Renn saba, makeda, hele la
Ba’y lavwa a la makeba
Pa ni déba, sé ba man ké ba
Di mwen sé la si sé la, si sé wo, si sé ba
Sé wou sèl-a, man pran gou sèl-a
Ou dousiné’y la ek gou myèl-a
Konbyen la eséyé mété pye la man yé la
Ou chwézi mèyè la
Tout kò’w sé an tantasyon,
Mé kò’w sé an tamp, tansyon !
Pasyon mé pasyans !
Sans’ou sé sans mwen, sans mwen se sans’ou
Anlo ka pann, pyès pa ni avans nou
Di èkspè nou pasé mètpyès, mèt-ès
Trip(le) “X” jik vèks

(chorus)
Ou nana
Track Name: I Lumina
Lèspri kò ki mèt kò, pa kò ki mèt kò
Pa kouyonnen kò’w !

Lavi’w sé ta’w, lespri’w sé ta’w
Hé ! fòk rikonnèt sa !
Sé wou ki Manman, sé wou ki Papa
Wou ki potomitan
Si ou tonbé, nou tonbé

Même « né sous X », même désiré ou non désiré
Homme et Femme, on est nés pour mener, dominer
notre destinée ! Pas pour s’faire piétiner,
faut éliminer ces idées qui t’amènent à te mésestimer !
on ne peut qu’estimer la Femme, la choyer
quand on la voit déployer, tant de moyens pour son foyer
et, parfois, sa carrière. Tu alterne
et accomplis ton devoir avec une telle dextérité,
que les imbéciles assimilent à la facilité
et aux tâches subalternes ! tu maternes
tu paternes, tu allaites et nourrie, réconforte et souris
en tant que « potomitan », qui peut en dire autant ?

Lèspri kò ki mèt kò, pa kò ki mèt kò
Pa kouyonnen kò’w !

Lavi’w sé ta’w, lespri’w sé ta’w
Hé ! fòk rikonnèt sa !
Sé wou ki Manman, sé wou ki Papa
Wou ki potomitan
Si ou tonbé, nou tonbé

Déesse qui t’ignore, Princesse qui t’ignore,
Doctoresse qui t’ignore, faut que tu restes digne et forte !
Ces temps-ci, c’est la lutte « anti-cellulite »,
mais ne limite pas tes possibilités !
les critères dictés par la société
sont autant de calamités à surmonter
si certaines pensent qu’à « se baisser » pour ramasser
TOI, tu sais que ce système essaie de nous cadenasser
Honneur, Respect, des espèces menacées
C’est pas le moment de se laisser influencer
Car c’est de tes lèvres que se révèlent parole et parentalité
C’est quand tu t’élèves que s’élèvent les mentalités !

Lèspri kò ki mèt kò, pa kò ki mèt kò
Pa kouyonnen kò’w !

Lavi’w sé ta’w, lespri’w sé ta’w
Hé ! fòk rikonnèt sa !
Sé wou ki Manman, sé wou ki Papa
Wou ki potomitan
Si ou tonbé, nou tonbé
Track Name: Goumen feat Jòj Dru (Am4)
Goumen liriks
(Chorus am4)
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, lajan nou nou ka mandé okonba
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, loyé nou nou ka mandé okonba
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, lasanté nou nou ka mandé okonba
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, lékòl-a nou ka mandé okonba
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi,Respé nou nou ka mandé okonba


(Verse 1)
É ! Kilè i yé ? Yich-ou, koté i yé ?
É É ! Sa sa yé ? Pa pè djab chayé'y ?
Si sé pa djab sé crack, si sé pa crack sé bal
Si sé pa bal sé kòlbòk, si sé pa kòlbòk sé dòt
Sé silon, bay-la fòktòp, chiffon,
an chinpontong, sms sé dé sigonn,
Dsl sé bay lamenm, poutan nou alatrenn
Sa ka fè'w lapenn ? Apenn ?
Apenn touché ou za dékolé kon lé taxico
Toxico ? Twòp sik o twòp sèk o
Twòp Ségo, twòp Sarko ? Haha ! Pa ni chap la
Za pi pri an trap-la, ou pa pi wè frap-la
Menm siyak ki afè J.A.S / Dispan' / Diyamèl, pa zwèl
Lè yo trennen ' pa la, trennen'w pa la, viré pa la
Wa labalad jiktan ou malad
Anrajé ! Nèg Mawon angajé o péyi
Pa-a moli mé rédi, mé kisa yo pé di
Lè jandam baré ? monté o bawo dapré'w ou paré
Yo menm ka karé, yo sav yo garé'w

(Chorus)
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, lasanté nou nou ka mandé okonba
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, Respé nou nou ka mandé okonba


(Verse 2)
Ga goumen nou za goumen, nou ni a goumen toujou
Pas ouhou ! "Le loup" la toujou !
Balan bavé nou bavé, kalvè nou pa bout Chalvé
Lonnè VyéNèg pé ké rivé lavé
Ga trèt vann bon Latè pou katkatré
Sa ka achté ka monté
vitman baton béton pou nou pakté
Kon pak kochon, pack pòyò
Voyé loyé yo menyen-a an dèwò
Sé mésyé-a ka anni désann isi-a
Denmen sé yo ki ni gwo villa-piscine-a
Menm san ayen, lapo yo sé visa
Wou ti Nèg ki dwèt, yo ka fè'w wè ti bèt
Swa dosyé'w ka pasé alatrap dirèk,
swa yo ka fè'w lèstonmak pou ba'w an ti chèk
Pou fè an lantoupriz ka woulé twazan
Apré twazan, sé dépo bilan-an, mi plan-an
Tiré'w an statistik o menm tit
ki sa ka vann mistik ti stik, o mouvman plis big
Plis fizi an lari-a ekspozé kon "galerie d'art"
Youth nou ka pasé pa sa o pa sida !

(Chorus)
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, lasanté nou nou ka mandé okonba
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, lékòl-a nou nou ka mandé okonba
Manman o, Papa o, man di'w man ka goumé sé lanmò
Konba nou pou lavi, Konba nou sé pa pou lanmò !
Track Name: La ida-é
(chorus)
La ida é, man di’w fanm kon nonm enmen lajan (4x)

(verse1)
Moun avous, agoulou paré pou kagou nou
Paré pou ba nou kou, mété nou ajounou
Yo jalou nou, pou tousa Ama mété la pou nou
Poutan menm sa ni la pou yo, menm sa ni la pou nou
Jenn fanm ki sé sanm Beyoncé,
Fiyansé, ni an séri lahan ka bisé
Koumansé finansé pou an “casa”
Épi sa sé pé pansé ni asé
Awa, manawa “hors-la-loi”
Ka chawa, pran ladwan’ pou bwabwa
An tèt-li li ki boss, mé mèt-li li di “pause”
Rimèt li ticket-li pou i péyé ti dèt-li Dikos
Nonm-li li pati san bizwen ni divòs
Dlo an zyé ka tiré ki rimèl, ki gloss
Laditèl di di, "an tifi ki té si janti
pa té ké jan di i té si bandi"
(chorus)
La ida é, man di’w fanm kon nonm enmen lajan (4x)

(verse 2)
Manti-mantè, baboulè pa n’koulè,
Pa n’lodè, tan ou wè’y sé tan ou pèd
Ta’w-la, mé ka’w pa apa, papa
Apa wou yonn yo kouyonnen frè mwen, kwè mwen
Mandé mizisyen Ayisyen sa yo fè yo
Fè yo kwè lè yo vini yo wè démélé yo
Kité yo jwé tout jwé yo, olé yo péyé yo
Sé limigrasyon yo voyé dèyè yo !
Konmen moun la ka pri an zatrap-la
Yo ba ta-a jwen blak-la pou i anba crack-la
Ta-a ka vann makak-la pou ay ba mak-la
Lajan-an i fè-a... pa sa manman’y té wè ba
Yich-li-a, té ka wè yich-li ka vin’ rich ka
Fè moun fè sa i pa anvi fè-a
Lanfè-a la la manmay-la ka mété’y la
Sèl bay yo ka wè la sé fèy-la !

(chorus)
La ida é, man di’w fanm kon nonm enmen lajan (4x)

(verse 3)
Badboy ka pasé aktè, badgyal ka pasé aktris
Sé anni ki matos ki ka ba yo satis’
É tout moun-an kontan, mwen’m ka touvé sa tris’
Mi nou alè, sé anni money ki ni valè
Bal ka palé konsi sé N.Y. o L.A.
Pèsonn pa-a tann lè Manman-an ka hélé
Pa-a ba an la, tout moun-an anlè lò
Man kwè lè Lòv pa lanmòd ankò
“Diviser pour régner”, mi nou byen adan’y
Yo ba’w an zo pou tjébé, ou pran an sui adan’y
Pannan ou ka pran lodè’y, bétjé-a ka siyé dan’y
Wabo karé, bonda’w miné kon ta ziggy
ou pa-a diggin’, ou enternasyonal kon la biguine
Yo za dansé anlè’w, yo za vann-ou san’w sav
Yo za fè milyon anlè tèt-ou san’w sav
anfinal, sa’w sav ?

(chorus)
La ida é, man di’w fanm kon nonm enmen lajan (4x)
Track Name: Manman Nannan
(bridge)
Nou pé plis ki sa nou ka fè la
si nou té ka réyalizé sa
nou té ké tibwen pli lwen ki la nou yé la
(chorus)
Nou sav sa ki bon ba nou mé ga nou
Nou an tjou sa ki ka dékalé nou
Olé nou kontan sa Manman ba nou

(verse1)
Fout’ èt Nèg fèt
Èt Nèg rèd, mé fout èt Nèg fèt !
pa pè, pa pèd man pèd tèt mwen
man pa pèd tèt mwen, mé man anmen Pèp mwen
palé palé Nèg, pansé pansé Nèg,
dansé dansé Nèg manjé manjé Nèg, man anlè sa !
Mé magré sa, pa sav si sé vin’ avèg
ki man vin’avèg ki man vin’ a pèd tras-la
twòp casse-croûte, twòp fast-food,
twòp grès,twòp sik, manjé toutjuit toxic !
foda man viré anlè tras sa
Man mwen èk Papa apwann mwen alabaz !

(chorus)
Nou sav sa ki bon ba nou mé ga nou
Nou an tjou sa ki ka dékalé nou
Olé nou kontan sa Manman ba nou

(verse2)
Ni sa ou ka apwann an kay-la,
sa ou ka apwann an lékòl-a sa ou ka apwann an lari-a
a wou di mété kò’w Nawflaw, dardar
pou yo pa kriyé papa’w ba’w, réglé ka’w ba’w
yich tig pa ka fèt san zong,
donk man pa mouton pèsonn, pyès nonm !
sèl mannyè ou pé pran men nonmen non mwen
sé si ou palé di malnonm ka goumen kon mwen
man pran tap an djèl, tap an do, kout tjui
si jòdi man di mèsi man sav poutji !

(chorus)
Nou sav sa ki bon ba nou mé ga nou
Nou an tjou sa ki ka dékalé nou
Olé nou kontan sa Manman ba nou
(bridge)
Nou pé plis ki sa nou ka fè la
si nou té ka réyalizé sa
nou té ké tibwen pli lwen ki la nou yé la

(verse3)
Nonm pa Nonm san Fanm ki Fanm
Fanm pa Fanm san Nonm ki Nonm
an ting-bang ying-yang ka vin’ an big bang
ki ka ba’w an lékilib, ki ka ba’w an lèspri lib
afòs bling-blingis’, nou bling-blingis’
nou près vin’ bushis’, sarkozis’
égoyis’, nou sé fè chif sis’ minis’
nou pa pli sav sa nou lé ojis...
lavi an koup, boug, sé sa ki tout’
doubout pou’w doubout pou viv-li gout pa gout
yonn-a-lòt kon laribòt,
dépi ni lòv ki kalòt, ki tjok sé ziginòt !

(chorus)
Nou sav sa ki bon ba nou mé ga nou
Nou an tjou sa ki ka dékalé nou
Olé nou kontan sa Manman ba nou
(bridge)
Nou pé plis ki sa nou ka fè la
si nou té ka réyalizé sa
nou té ké tibwen pli lwen ki la nou yé la (bis)
Track Name: Pi'y wo feat Movéych NègAktif
(bridge) Fòk kwè
Pi'y wo, pi'y bon (bis)

(Movéych verse)
Lésé mwen konté'w an istwa, syèktan lenjistis ka
vyolé listwa, san fwa ni lwa, i mérité anpil bwa
Mawon ka raché chenn, chak jou i ka pòté grenn-li
toujou ka vizé wo, touché lalin' sé pi gran rèv-li
kolonyalis sé pi gran arnak
ka sali lèspri nou mé entélijans nou pwòp pasé an manyak
pa bésé bra pyès, an lavi ou sé mètpyès
pa lésé pèsonn fè'w kwè ke plas-ou dèyè kon fès
paré pou dékolaj-la, valè'w fèt pou pran wotè
toujou ké ni turbulans', mé Papa sé pi gran motè
é menm si ou até, sa pa lé di ou sé an raté
an lavi tanté chans-ou, pa di mwen ou pa sa graté
tjenbé rèd, moli-a ki lèd, pa jen moli
méchan ké toujou lé koupé latjé'w, mandé zanndoli
plis fòs pou pa pèd lafas, kontré pwoblenm-ou plto
objektik Nèg Aktif toujou lé monté pi wo !

(chorus)
Mèsi Bondjé an mwen
épi lafwa ayen pé pa koré mwen
é mwen ka kwè an mwen
épi lafwa ayen pé pa koré mwen
sa pòkò lapli pou mouyé mwen
épi lafwa ayen pé pa koré mwen
man ké sa viré doubout byen

(Boogie verse 1)
Kouskouri pou bous' touni, nou fout toudi
Di nou di nou bout, mi nou tout doubout dri
Mili'm li militan nan chak mililit san'y
Vin' mèt an mitan san limit tan
Pèp lévé an 5/7 , fè 5 fè 37
Alè 7 si 7, fè jetset swé vèt
Vyéjès fèt an sitjèt, pa entjèt, annou
Sèl lapo ki potalan sé ta tanbou
Nou sa pran kou èk nou sa rimèt pas la pa ni mèt
Nou konnèt fè dinèt fwiyapen épi lèt
pran razyé fè rimèd, nou pa pi bwabwa ki anlòt
Nou fwi an pyébwa avan i an pòt
Pòtfèy fè'y pa lapòt pwofitasyon
Tan bitasyon pa bout tout tan pa ni Nasyon
Ansanm-ansanm, épé kon kalalou jou lapak
Jah Jah pa mété nou la sèvi krab pou la B.A.C.

(chorus)

(Boogie verse 2)
Boutou, matrak, madrag koloyalis'
Zatrap, makakri kolorektalis'
Mi la tjè'w pou blenndé, lèspri'w pou djennga
Tout jenn nou djenmbò, tout chenn pou chennda
Kalmisiré pou sa miziré èk Katjilé
Mèyè mannyè paré palaviré èk pa viré
Nan menm banbanm san manman-an nou adan-an
Touvé bon plan-an ké ba nou bon balan-an
Rété véyatif é aktif, kréyatif é masif
Sa pòkò gaz pou gazé nou, krazé nou ba chif ?
Tèt-ou fann vampaya ! Pran'y pa la !
Granjan gran gou fè gran gala pannan manmay-la
An ba'y-la, ka gadé ki wotè konba'y la
Fè sin' lakwa, prédjé Jah Jah o Allah
Pa tjwé kò'w titjatja ni kont tjè'y
Pou dékatjé ti match-la é matché'y
Track Name: kouskouch feat Mali, Renéga Le R & Nina Lessort
(chorus)
Fòk nou pran konsyans di sa nou yé
Èk pa kité yo kouyonnen nou, non !
Si nou pa fè ayen, nou ké rété pa dèyè
Sé douvan nou pou alé

(Renéga Le R verse)
Ou kouyonnen nou, fè tout chif-ou anlè tèt nou
vòlè tè nou, pwézonnen nou,
ou simen konchonni'w, mi jòdi tè-a kontaminé,
kont-ou ka plen kon min lò, ti plantè la ka pléré
patat sa ! sa vin' riské manjé patat-la
rézilta, konmen moun ka anrichi misyé mak-la
pandan i ka ri, kilès-la ka trapé klak-la
kon crack-la, yo touvé anlòt style tjwé pèp-la !
han ! génocide épi pesticides
dévidé tout pwodui yo anlè nou kon lapli lasid
péyi-a ka fonn anba toxine, bay-la wicked
yo pran nou pou sib, nou sé viktim
tout moun-an klordékoné
pou lapéti yonndé ki dékoné pou lanmoné
konbyen youth ka fèt handicapé
nou pri, nou pa sa chapé, misyé souplé pa di mwen pé !

(chorus)
Fòk nou pran konsyans di sa nou yé
Èk pa kité yo kouyonnen nou, non !
Si nou pa fè ayen, nou ké rété pa dèyè
Sé douvan nou pou alé

(Boogie Flaha verse)
Chlordécone, yo pa pi sav sa pou ba’y,
an “le” o an “la” Byen ni an lè yo ké ba nou an la
Yich nou-an la, pa pou sèvi pyès “cobaye”
Ni pou jwé nan pyès pyès “cowboy”
An chay moun avèg anbay, anba lòpsyon zyé bòy
Mès “cocaïne” bòkay, tout moun otay (otaj)
Tout’ moun téwowis, dé novis égoyis
O sèvis téori lé gwo is’ rasis’
Mi an miss présé fésé profésè
Pasé pasé asé tan ba sé yich-li konsèy
An misyé kont sè’y i sé krazé’y
pas sé lisèl Lamatè’y di ki mérité érité tè’y !
Péyi-a, an ki léta nou ké kité’y ?
Lè yich nou pati, sé konsi nou dévidé’y
Lè i fè létid, sé pa pli pou débridé’y
Mé pou méprizé’y, tiré lidé’y an tèt-li
Pou mèt li an pòch-li, pou’y pa konnèt
Dwèt pou gòch-li, pou’y mòlpi
Manmay-la akilè nou rivé la ?
Akilè nou ké lévé la pou nou élivé la ?

(chorus)
Fòk nou pran konsyans di sa nou yé
Èk pa kité yo kouyonnen nou, non !
Si nou pa fè ayen, nou ké rété pa dèyè
Sé douvan nou pou alé

(Mali verse)
Yo té ka ba nou fwèt, mennen nou a la bagèt
si yo lé rifè sa, nou kay réponn épi dé mitrayèt
nou pa tèbè ni tenbré ni senglé
150 lanné apré sé lé menm-la ka subi
nou bonar, sarko ka pran nou pou dé connard
pa ni égalité, pa rakonté nou bobar
département à part entière, nou entièrement à part
é nou ni maw ke léta fwansé pran nou pou dé atardé
Nèg an lari, sa senbolik
douvan la marseillaise, an pa ni santiman patriyotik
antikolonyalis, anti propos fascistes
bétjé ka piyé péyi-a mé pwotéjé pa la polis
plis respé ba lé Nèg-la ki mò
sé lè nou mobilizé nou wè Nèg-la pli fò
nou mandé solusyon, yo ba nou CRS
Préfé Matinik sanfouté, limenm i kay séré Cap Est

(chorus)
Fòk nou pran konsyans di sa nou yé
Èk pa kité yo kouyonnen nou, non !
Si nou pa fè ayen, nou ké rété pa dèyè
Sé douvan nou pou alé